Home

Welkom op de website van A Kind. Wij zijn een kleine organisatie, die begeleiding aanbiedt aan kinderen met een stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS) en ook aan de ouders. Dit kan zijn in de vorm van individuele begeleiding, begeleiding in een kleine groep. Of samen met de ouders kijken, welke hulp/begeleiding het kind nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren, binnen zijn of haar mogelijkheden. Ons werkgebied beperkt zich om praktische redenen tot de gemeente Lelystad.

 

 

 

 

.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Speciale begeleiding aan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. (ADHD, Asperger, PDD-NOS)