Home

Welkom op
de site van

                          A Kind

 

Wij bieden begeleiding en ondersteuning op allerlei gebieden.

Grofweg zijn onze werkzaamheden onder te verdelen in drie gebieden.

Begeleiding

Administratieve ondersteuning

Overige diensten

Via het menu hierboven kunt u meer informatie vinden over onze diverse inzetbaarheid.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Speciale begeleiding aan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. (ADHD, Asperger, PDD-NOS)